Nazorg

“Is nazorg nog wel nodig, de covid pandemie is al best wel even geleden?” Nog geen 4 uur later, heeft geen van de 12 deelnemers meer twijfel: de impact van de pandemie is (in ieder geval in Suriname) onderschat. Indrukwekkende verhalen over verlies en rouw, de machteloosheid, het effect van slechte informatievoorziening en nog zo veel meer, maar ook de puurheid van mensen, de bevlogenheid en doorzettingsvermogen heeft diepe indruk op henzelf en op ons gemaakt. De afgelopen week hebben we in totaal 22 gespreksleiders opgeleid om groepsgesprekken te voeren met hun collega’s. Om zo erkenning en waardering te tonen voor hun inzet en de beleving van die enorm zware periode met elkaar te delen. Komende twee weken gaan we 6 ziekenhuizen in Paramaribo langs om de net opgeleide gespreksleiders te ondersteunen bij de eerste gesprekken. Bevoorrecht dat we dit mogen doen, trots op het resultaat wat we nu al zien en ervaren!