Zorg voor personeel gemeente Zeist

Wow, wat doet de gemeente Zeist dit goed! Uit het oogpunt van zorg voor hun personeel, werd er intervisie aangeboden aan de locatiemanagers van de opvanglocaties voor de mensen uit de Oekraïne. Deze locatiemanagers kregen de mogelijkheid om even stil te staan bij wat deze situatie de afgelopen maanden met hen heeft gedaan en nog doet, waar zij zelf tegen aan lopen, wat voor impact de situatie op hen zelf heeft. Een open aanbod vanuit de werkgever en het enige wat men hoefde te doen is het aannemen, of niet. Want dat kan ook! Ruimte bieden, maar niet opdringen! Wat een eer dat ik de intervisie mocht verzorgen!